درباره ما

این وب سایت به وضعیت، نیازها و حقوق دختران و زنان جوان پناهنده اختصاص دارد. این وب سایت اطلاعاتی در مورد ساختارهای حمایتی، خدمات مشاوره ای، نشریات، کمپین ها و بیانیه ها جمع آوری می کند. این پایگاه داده به شما کمک می کند تا به سرعت پیشنهادات، گروه ها و کمپین ها را در ایالت انتخاب شده و یا در سراسر کشوربیابید. باید به رشد و گسترش ادامه دهد – نکات شما برای ورودی های جدید (در فرم) نیز کمک خواهد کرد.

این محتواها در درجه اول به نیازهای دختران و زنان جوان پناهنده اختصاص داده شده است. با این حال، این وب سایت همچنین خود را ابزاری برای ارائه اطلاعات به همه افرادی که به دلایل جنسیتی برای فرار مجبور به ترک کشور خود شده‌اند، و همچنین حامیان آنها و به منظور شکل‌گیری اتحادها کمک می‌کند٫ می داند.

این وب سایت به عنوان بخشی از پروژه “شبکه دختران و زنان جوان پناهنده”، پروژه ای از طرف انجمن فدرال پناهندگان زیر سن قانونی بدون همراه٫ ایجاد شده است.

هدف این پروژه ایجاد شبکه ای بین فعالان مختلف است که با دختران و زنان جوان پناهنده و/یا برای حقوق آنها فعال هستند٫ می باشد. به عنوان مثال، افرادی از مراکز مشاوره ای، سازمان‌های خودگردان، علم و رفاه جوانان از جمله این افراد هستند. پروژه شبکه، من جمله دیگرچیزها، قالب های مختلفی را برای تبادل دانش، تقویت اتحادها و صلاحیت در موضوعات مختلف سازماندهی می کند. همچنین هدف دیگر٫مشارکت در آشکارتر کردن دانش تجربی دختران و زنان جوان پناهنده در بحث های حرفه ای و عمومی می باشد. اطلاعات بیشتر در مورد پروژه: https://b-umf.de/projekte/netzwerk-gefluechtete-maedchen-und-junge-frauen/

این پروژه و ایجاد این وب سایت توسط بنیاد برند جوانان آلمانStiftung Deutsche Jugendmarke و کنش انسانیAktion Mensch تامین می شود.

نشان - Stiftung deutsche Jugendmarke e.V..
نشان - Aktion Mensch
Scroll to Top